KİLİS İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Turizm Belgesi BaşvurularıCumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin "Dijital Türkiye" projesi kapsamında ve 01.06.2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik"in 9 uncu maddesinin ilk fıkrasında belirtilen "Belgelendirmeye ilişkin tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılır" hükmü uyarınca Bakanlığımıza yapılan/yapılacak Turizm İşletmesi veya Yatırım Belgesi talepleri sadece https://www.turkiye.gov.tr/kultur-turizm-isletmesi-belgesi-ve-turizm-yatirimi-belgesi-islemleri-4850 adresi e-Devlet hizmeti üzerinden alınmaktadır. Başvuruların e-Devlet hizmeti üzerinden nasıl yapılacağı ve yapılan başvuruların nasıl takip edileceğine ilişkin döküman Bakanlığımız İnternet sitesindeki https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/turizm-tesisleri.html sayfasından ulaşılabilir olduğu önemle duyurulur.