KİLİS İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sit Alanları

KİLİS İLİ TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİNE AİT GÜNCEL LİSTESİ

Tescilli Taşınmazların Adları

Toplam

Genel Toplam

A- SİVİL MİMARİ ÖRNEKLERİ                                                       

     a- Konutlar

     b- İmalathane

          *Mahsere (Zeytinyağı imalathanesi)

          * Masmana (Sabun imalathanesi)

          * Pekmezhane

     c- Ticarethaneler

     d- Kullanılır Durumda Olan Kamu Kurum Kuruluşlarına ait Yapılar

          * Neşet Efendi Konağı

          * Çocuk Kütüphanesi

          * Adliye Binası

          * Kemaliye İ.Ö.O

          * Cumhuriyet İlkokulu

          * Eski Ortaokulu

          * Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM)

          * YOYAV

236

5

2

2

1

3

8

252

B- DİNSEL AMAÇLI YAPILAR

     a- Cami

     b- Minare

     c- Havra

     ç- Mevlihane

     d- Tekke/Tekye

     e- Türbe

     f- Anıt Mezar

     g- Bazilika Kalıntısı

     ğ- Nekropol

     h- Mezar

 

24

3

1

1

2

3

2

1

3

40

C- TOPLUM AMAÇLI KULLANIMLAR

      a- Çeşme

      b- Hamam

      c- Han

      ç- Park ve Anıt

      d- İstasyon (Gar)

      e- Su Kemeri

      f- Köprü

     g- Mağara

6

5

2

2

1

1

2

1

20

Ç- ASKERİ AMAÇLI KULLANIMLAR

     a-  Kale

5

5

D- DOĞAL   ANIT/ANIT AĞAÇLAR

     a- Çınar Ağacı

     b- Çam ağacı(Kızıl Çam)

4

1

5

E- ARKEOLOJİK SİT ALANLARI

    a- Höyük

    b- Ören Yeri

    c- Arkeolojik Sit Alanı

31

4

7

42

F- KENTSEL SİT ALANLARI

    a- Eski Kilis Yerleşimin Bulunduğu Alan (Tarihi kent merkezi)

1

1

GENEL TOPLAM

365