KİLİS İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bağlı Birimler

Kilis Müze Müdürlüğü

Tarihi Sabunhane Müzesi
Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Müzesi

Kilis İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

Kilis İl Halk Kütüphanesi
Kilis Gençlik ve Çocuk Kütüphanesi
Elbeyli İlçe Halk Kütüphanesi