KİLİS İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

DEPREMDEN ZARAR GÖREN TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YÖNELİK YARDIM BAŞVURULARI SON GÜN 15 OCAK

DEPREMDEN ZARAR GÖREN TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YÖNELİK YARDIM BAŞVURULARI SON GÜN 15 OCAK !

06.05.2023 tarihli ve 32182 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde AFAD tarafından Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ, Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde ve Tunceli illerinde ve Sivas ili Gürün ilçesinde bulunan ve depremlerden zarar gören taşınmaz kültür varlıklarının korunması amacıyla proje yardımı kapsamında rölöve, restitüsyon, restorasyon, rekonstrüksiyon projeleri, gerekli görülen diğer mimarlık ve mühendislik proje ve raporları ile zemin etüt raporlarına yardım sağlanması,
uygulama yardımı kapsamında ise Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunan projeler kapsamındaki tüm uygulama yardımı taleplerinin yanı sıra gerek görülmesi halinde rekonstrüksiyon taleplerinin de değerlendirilmeye alınması planlanmaktadır.
Bu kapsamda 2024 yılında yardımlardan yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin proje ve uygulama yardımları için en geç 15 Ocak 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. Maliklerden herhangi birisinin başvurusu yeterlidir.