KİLİS İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Başvurusu

“Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler
Destek Programı Ön Başvuruları”


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatkârlık becerisi gerektiren, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını teminen usta çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen; özgün, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla, “Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı” oluşturulmuştur.

Bu kapsamda KOSGEB tarafından Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı çerçevesinde geleneksel meslekler ve geleneksel el sanatları alanında imalat yapan küçük ve orta ölçekli işletmelere verilecek desteklere; geleneksel el sanatları alanına dahil dallardan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda kayıtlı “sanatçı tanıtma kartı sahibi” somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının ve aynı dallarda faaliyet yürüten Yaşayan İnsan Hazinelerinin sahibi olduğu imalata yönelik işletmelerin yanı sıra Ticaret Bakanlığının “Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kolları Listesi”nde yer alıp imalata yönelik faaliyet gösteren işletmeler ön başvuru yapabilecektir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında söz konusu destek programı için ön başvurular Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce alınacaktır.

Başvuru Tarihi:

Ön başvurular 24.06.2022 / 22.07.2022 tarihleri arasında vatandas.ktb.gov.tr internet adresinden elektronik olarak yapılacaktır.

 Ön Başvuru Şartları:

* İşletmenin, başvuruda bulunacak kişiye ait şahıs işletmesi olması.

* Geleneksel el sanatları alanına dahil dallardan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda kayıtlı “sanatçı tanıtma kartı sahibi” somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının ve aynı dallarda faaliyet yürüten Yaşayan İnsan Hazinelerinin sahibi olduğu imalata yönelik işletmelerin yanı sıra Ticaret Bakanlığının “Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kolları Listesi”nde yer alıp imalata yönelik faaliyet gösteren işletmeler ön başvuru yapabilecektir.

Başvuru Formu ve Ek Belgelerinde Dikkat Edilecek Hususlar

  1. Başvuru formunda istenen bilgiler; başvuru sahibi ve yürüttüğü faaliyet hakkında yeterli değerlendirmenin yapılabilmesi adına gerektiği şekilde doldurulmalıdır.

  2. Başvuru ekinde yer alacak video kayıt; başvuru sahibinin sanatını icra ederken net olarak görüldüğü, atölyenin her bölümünü ve ürün örneklerini gösteren en az 10 (on) en fazla 15 (on beş) dakikalık MP4 (MPEG-4) formatında olmalıdır.

  3. Başvuru ekinde yer alacak fotoğraflar; en fazla 10 (on) adet olmalı ve yalnızca eserlerin tamamlanmış halini gösteren birbirinden farklı fotoğraflardan oluşmalıdır.

İLETİŞİM:

(03124707733)     (03124707736)     (03124707743)     (03124707745)     (03124707746)    (03124707808)     (03124707894)


E-POSTA:

kulturmirasidestek@ktb.gov.tr

Destek miktarları ve ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.