KİLİS İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Maniler ve Taşlamalar

Şahinbey’in köprüsü

Atlastandır örtüsü

Yarime kurban olsun

Şu Kilis ‘in hepisi

Havışa koyduk teşti

Bulutlar geldi geçti

Kız anası izin ver

Güveyinin sabrı taştı

Kırmızı taksi yürüdü

Üstüne gül bürüdü

Biz bu gelini alana dek

Nice itler ürüdü

Tepside kat kat kaymak

Yaladık parmak parmak

Her yiğide nasip olmaz

Sevdiği kızı olmak

 

Evlerinde kara taş

Gelin ağlar gözü yaş

Güveyiyi sorarsan

Sırma bıyık kalem kaş

İnce eğirdik ipliği

Mahamed’in köynekliği

Mahamed’e bir kız aldık

Yedi dağın kekliği

Ekinlikler sulandı

Tağalar bellorlandı

Gelinimiz gelor deyi

Kurbanlar boğazlandı

İğne attım söğüde

Gelin kızlar öğüde

Ayşe de kurban olsun

Mehmet gibi yiğide

 

 

Hey çin çini çin çini

Öpem ağzın içini

Hoş geldin sefa geldin

Mahamedin güvercini

Gelin doymuyor yemeğe

Bakın hele leyleğe

Maşallah deyin geline

Amana nazar değmeye

Karşıda koyun , kuzu

Kıvrım kıvrım boynuzu

Oğlumuza kurban olsun

Zennüp hanımınkız

 

 

 

 

 

 

Taşlama (Gelin Kaynana Taşlaması)

Yüzüm beyaz ay gibi

Kaşlarım da yay gibi

Oğlun bana ev almış

Koskoca saray gibi

Kulu vallahi ahed

Kaynanayı öldürek

Kaynanasız gelinler

Aman bacım ne rahat

 

Biberin ucuyum.

Zehirden acıyım

Doğru söyleyin kızlar

Ben çirkin harcımıyam

Kız gelin dır dır etme

Fazla ileri gitme

Vakitsiz horoz gibi

Gece yarısı ötme

 

Çarşıda et kaynana

Başımda bit kaynana

Ben oğlunla yan yana

Sen kapı dışarıya

Teşt altında kavurma

Gelin karşımda durma

Gözlerin çapaklanmış

Midemi bulandırma

 

MEYREM (Halay Havası ) - Derleyen: Durmuş YAZICIOĞLU

“Dam başında pıtrak / Gelin kızlar oturak / Oturmaktan ne çıkar / Gelin olarak kurtulak

Bağlantı: Kız Meryem, Meyrem, Meyrem / Kele Meyrem, Meyrem, Meyrem / Hele Meyrem, Meyrem, Meyrem

Dama vurdum bir epik / Damın diğeri kepik / Gız ben seni alıramda / Gorgarım çoban öpük.

Bağlantı dizesi.

Harman yeri ğış yeri / Meyrem’in yavaş yeri / Yüzündeki laleler ley (yaralar) / Öpüş yeri,diş yeri.

SULTAN - Derleyen : Muzaffer SARISÖZEN

Sultanın geydiği de harali kumaş / Yandım ataşığa da Sultanım ulaş

Bağlantı: Haydi de aman Sultanım ulaş

Bir hatıra ver de köşeyi dolaş / Hiç mi oturmadık da yan yana Sultan

Bağlantı: Haydi de aman can sana kurban / Haydi de aman can sana hayran

Sultan sermiş seccadeyi köşeye / Rakı konyak doldurur şişeye

Bağlantı: Haydi de aman billur şişeye

Saat beşten sonra gelir köşeye / döşeğe

Bağlantı dizesi.

ÇADIR ALTI MİNARA – Derleyen:Muzaffer SARISÖZEN

“Çadır altı minara / El ettim eski yara / Anam kurban,ben kurban da / Setre pantollu yara

Bağlantı: Helvacı helva / Kendir tohumlu helva / Şeker lokumlu helva

Söğütte (Söyükte) ot bitmez mi / Çağırsalar gitmez mi / Ah (kız) bu elinden de Çektiklerim yetmez mi.

Bağlantı dizesi.

EVLERİNİN ÖNÜ – Derleyen:Durmuş YAZICIOĞLU

Evlerinin önü iğde değil mi / İğdenin dalları yerde değil mi / Benim sevdiğim yar elde değil mi / Lemunata portakalı aha şöyle şöyle / Tel tel olmuş zülüfleri tara böyle böyle / Alma gibi yanakları var selam söyle / Al mektubun eline de götür yare böyle / Evlerine vardım evde yok imiş / Komşusuna vardım(sordum) güzel çok imiş / Elin güzelinden fayda yok imiş / Lemunata portakalı aha şöyle, aha böyle.

KALEDEN İNİŞ Mİ OLUR – Derleyen:Durmuş YAZICIOĞLU

Kaleden iniş mi molur / Salınoy ,salınoy, sallan gel /Ham demir gümüş molur Salınoy, salınoy, sallan ,gel / Akşamdan söz verip de / Sabaha dönüş mü olur.

Bağlantı: Gelin güzel allı,beli meli saklı / Topuğu galgallı yar sevdim

Kalede yatan oğlan / Köyneği keten oğlan / Nişanlığı el almış / Habersiz yatan oğlan

Bağlantı dizesi.

BADELİ NAHSAN

“Suriye’den de çıktım üç gün vadeli, / Beylerden de aldım anam kanlı bedeli ,/ Adımı sorarsag da Nahsen Badeli, / Vurma zalım da ben Badeli Nahsan’ım / Zencirlerle bağlanacak Aslanım / N’olacak da zalım düşman nolacak, / Sanma bu dünya da sana kalacak, / Oğlum Kara varda hayfım alacak,

ARAKI KOYDUM

“Arakı koydum şişeye ,/ Şavkı da vurdu köşeye ,/ Şimdiki Kilis kızları ,/ Nazlı gider gişiye / Şıhahmedin daşları,/ Sallanır ağaçları, / Kızın göynü olursa, / Halt etmiş kardaşları.

CUMBULU

“Evlerinin önü hamam yol üstü, / Kaldır kollarını seher yel esti /Herkes sevdiğini bağrına bastı / Ah cumbulu,cumbulu zalım (hayın) cumbulu / Beline dolamış bir dolam keçik / Cumbulu başığdan çok işler geçik / Cumbulu’yu sorarsan küçükten aşık

Bağlantı dizesi.

Halk Müziği Sazları

Bağlama,ut keman,tef,darbuka,davul,zurna