KİLİS İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

TARİHİ CAMİLER

KADII CAMİİ:


1238 yılında mabedin muntazam kesme taşı ile yapılan minaresi solda
fetvahanenin bitişiğindedir, taşlarının Resulosman dağındaki kesmelikten getirildiği söylenmektedir.
53 basamaklı minarenin şerefealtı istelaktitlidir ( ? ) caminin avlsus bir arkeoloji müzesi gibi dir
son cemaat yerini 7 yığma sutunun üstünde yükselen tonoz kubbeler örter

 

MUALLAK CAMİİ :

muntazam ak kesme taş ile yapılan cami ve minaresi çok muvaffak bir mimari yadigardır cami nin avlu kapısı
batıya açılır 16 renkli taşla kemerlennen kapısının üstünde
slün endamlı ve şerefe altı istelaktitli minaresi yükselir
minare ninkülahı da taştandır mabedi tek bir kubbe ötrter mihrabı taşdandır

 

MURTAZA CAMİİ :

cami taş yapıdır solunda taştan kısa bir minaresi vardır külahı çnko kaplanmıştır
 son cemaat yerini beş beton sutun üzerine yüklenen beton bir dam öreter
minber taştansır.

 

ŞEYH CAM00:

camii büyük kütah mahallesindedir muntazam kesme taşından yapılmıştır
avlsuunda iki meşruta odası vardır  sağındaki kısa minaresinin şerefe altı istelktitlidir
mabedi tek kubbe örter asil bir mimari yapıdadır camii sultan ikinci selim zamanında 977
H.1569 M.yılında yaptırılmıştır bu tarihlerde koca ağa sinan hassa mimarları başı idi

 

TEKKE:

cami adını verdiği tekke mahallesinde hükümet konağı ve mevlevi hane meydanının güney tarafındadır
vakfiyesinde (tekke camii) şeklinde adlandırılmıştır
evliya çelebi mabedi (canboladoğlunun padişahane camii ) şeklinde
vasıflandırılmıştır kilis abideleri zümrüt tesbih danelerine benzzetilir se  tekk camii onun pırlanta imamesidir

 

ULU CAMİİ:

CAMİİ ADINA  UYGUN BİR MABETTİR : Kilisin en büyük camiidir çok genniş
havlusunun iki kapısı vardır kapıdan girince yedi lüleli bir çeşmesi vardır suyu Kilis'in en iyi suyu kabul edilen kurtağa suyundan alınmıştır
caminin hemen sağında muntazam kesme taşla yapılmış şerife altı istelaktitli minaresi yükselir.caminin orta kısmını derin ve sagır bir kubbe örter,
etegindeki oniki pencereden mabede ışık akar. Bu yüce mihrapta ma'na gözüyle görenler:Hz.peygamberi bir çok defalar güneş gibi görmüşlerdir.
Kitabede bu şerefli yerin gelecekte yücelenmesi ve muhterem tutulması için bu satırlar yazılmıştır.Cami 740 H.1339 M.yılında abdullah oğlu
Hacı Halil tarafından Mısır Türk Kölemen Hükümdarlarından En-nasır nasr-üd-din Muhamed'in üçüncü defaki Hükümdarlıgının son yıllarında yapılmıştır.