KİLİS İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kronolojik Bilgiler

Sümerler

M.O 5500 - 4000

Hititler/Etiler

M.Ö 1400 -1200

Karkamış Krallığı

M.Ö 1200 - 850

Asurlular

M.Ö 850 - 700

Persler

M.Ö 700 - 500

Makedonlar /İskender İmp.

M.Ö 500 - 300

Selevkoslar / Selefkiler

M.Ö 300 - 200

Doğu Roma imparatorluğu

M.Ö 200 -100

Urfa Komutanlığı

1098-1146

Bizans imparatorluğu

1070-1180

Selçuklu İmparatorluğu

1242 -1308

Memlüklüler / Kölemenler

1308-1516

Mercidabık Savaşı

24.08.1516

Osmanlı İmparatorluğu

1516-1918

Kilis'in Kaza Oluşu

1854

Kilis Belediyesi'nin Kuruluşu

1863

İngiliz İşgali

06.12.1918

Fransız İşgali Polat Bey'in Kilis ve Havalisi


29.10.1919

Komutanlığı'na Atanması

03.03.1920

Sakıp Bey'in Şehit Edilişi

25.03.1920

Fransızlarla Ateşkes Antlaşması İmzalanması  
Kilis Maliyesi'ndeki 60.000 Altının
 
11.04.1920

Şahin Bey'in Şehit Edilişi

29.03.1920

Kuvayı Milliye Emrine Verilmesi

         25.08.1920

Ankara ttilafhamesi'nin İmzalanması Kilis'in Düşman İşgalinden

20.10.1921

Kurtuluşu

07.12.1921