KİLİS İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Deyimler (kalıplaşmış sözler) - Atasözleri - Bilmeceler

“Çarşı iti koyun beklemez.”; “Çarşı iti kapı beklemez”

“Dostun malını düşman gibi yememeli.”

“Karpuz kabuğu ile büyüyen eşeğin ölümü sudan olur.”

“Karpuz kesmekle yürek soğumaz.”

“Koça boynuz yük değil!”

“Kör bıçak ele yavuz, kötü avrat dile yavuz!”

“Körün istediği bir göz, iki olursa ne söz.”

“Sorma kişinin aslını, sohbetinden bellidir.”

“Elinden gelen başara, kötünün gözü yaşara.”

“İtin akıl eksiği, baklavadan pay umar.”

“Tas yitmiş, curunu başına geçir.”

“Arefe günü tıraşa ne, bayram günü aşa ne.”

“Öğünme çördük, seni damda da gördük duvarda da gördük.”

“Kör gözden yaş, fukara evinden aş bekleme!”

“Kavununu ye karnına bak, karpuzu ye benzine bak, üzümü ye pazına bak.”

“Boşanıp kişiye varma, sevip oynaşına varma.”

“Acı aciri mihrican çalmaz!”

“Kara gözden yaş, fukara evinden aş bekleme!”

“Halep yolunda deve izi mi ararsın?”

“İtin şeriatı değnek.”

“Kocamış eşekte yıllanmış akıl olur.”

“Üzümün iyisi tane karının iyisi nene olur.”

“Acından karnı gurlar, başında Nergiz parlar.”

“Kadın gerek bey doğura.”

“Kötü bıçak ele yavuz, kötü avrat dile yavuz.”

“Ne yedin dolma, misafirin misafiri olma.”

“Aşı pişiren değil, yağını tavlayan avrat.”

“Kel kız, emmisi kızının saçından öğünür.”

“Güzelden yar, çirkinden çor eksilmez.”

“Hamamcı hamam açtı, keller içine kaçtı.”

“Halının tozu, kötünün sözü bitmez.”