KİLİS İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Salon Tahsisi Dilekçe Örneği

 

Konu: Salon Tahsisi…/…./2018

 

İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                                                 KİLİS

İl Müdürlüğünüz bünyesinde hizmet vermekte olan Alâeddin YAVAŞÇA Kültür Merkezi…………………………… Salonunu aşağıdaki bilgiler dahilinde ve kullanım bedeli karşılığında ……./……./2018 tarihinde ve …………………………….. saatleri arasında tarafıma tahsisi konusunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

                                                                           Adı Soyadı    :

                                                                           İmza              :

 

 

T.C. Kimlik No

 

Kurum/Kişi Adı

 

Faaliyet Konusu

 

Faaliyet İçeriği

 

Seans saatleri

 

Adres

 

E. mail

 

Telefon

 

Faks

 

Organizatör İsmi

 

Eki:Kimlik Fotokopisi