KİLİS İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Ödüllü “KİLİS” Konulu Fotoğraf Yarışması

KİLİS VALİLİĞİ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Fotoğraf Yarışması “KİLİS” Şartnamesi

KONU: Ödüllü “KİLİS” Konulu Fotoğraf Yarışması

 DÜZENLEYEN KURUM: Kilis Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.

 AMAÇ: Fotoğraf sanatı aracılığı ile Kilis İlinin sınırları dahilinde doğal, sosyal, kültürel ve tarihsel özellikleri anlatan “KİLİS” başlığı ile düzenlenen fotoğraf yarışması, kentimizin tanınmasını sağlamak, kente ait bir görsel bellek oluşturmak amacıyla Kilis Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün geleceğe dönük çalışmalarını fotoğraf sanatını kullanarak anlatmaktır.

KATILIM KOŞULLARI:

1-      Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2-       Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları,  dışında fotoğrafa ilgi duyan, “Son Katılım Tarihi” itibariyle 18 yaşından gün almış amatör ve profesyonel herkes katılabilir.

3-       Katılımcılar, Kilis ili sınırları içinde çekilmiş, birbirinden farklı en fazla 5 (beş) adet Renkli fotoğrafla yarışmaya katılabilir.

4-       Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar gönderilemez. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

5-       Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak koşulu ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konularda jürinin kanaati esastır.

6-       Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, Kilis ili sınırları içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

7-      Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

8-       Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

9-      Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi kural ihlali yapmış sayılır.

10-   Kural ihlali yapan kişilere yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

11-   Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları, istenildiğinde Düzenleme Kurulu’na gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

12-  Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI: Katılımcı, yarışmaya göndermiş olduğu fotoğraflarının; Kilis Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yayınlarında kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Kullanım hakları Kilis Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait olacaktır. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Kilis Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne izin/muvafakatname verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Tüm izinlerinin eser sahibi tarafından alınmış olduğu kabul edilir. Kilis Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluk yarışmacıya aittir.

ALBÜM: Yarışmanın tamamlanması sonrası Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödül alan fotoğrafların dışında  KİLİS  Fotoğraf Albümü”nün basım yayımı Kilis Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce yapılacaktır. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma· kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.  Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının· kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.  Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak· dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.  Fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz. 

Yarımaya katılmak isteyenler Fotoğrafları dijital ortamda son katılım tarihine kadar Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

YARIŞMA TAKVİMİ:

 Son Katılım Tarihi : 10 Nisan  2017 saat 17.00