KİLİS İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

OYLUM HÖYÜK'TE 2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI BİTTİ

  • OYLUM3
  • OYLUM
  • OYLUM2
  • OYLUM1
  • Oylum Höyük
 

OYLUM HÖYÜK'TE 2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI BİTTİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük höyükleri arasında gösterilen Oylum’da kazılar, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Engin başkanlığında, 25’i akademik personel olmak üzere 60 kişi görev yaptı.Doç. Dr. Atilla Engin, kazı çalışmalarının,İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle bu yıl ki çalışmalarının bittiğini söyledi.

Oylum Höyük Kazı Başkanı Doç. Dr. Engin, . Bu yıl ki kazılarda önemli bulgulara ulaştıklarını ifade eden Engin, ”Çalışmalarımızı özellikle Orta Tunç Çağı tabakalarında sürdürdük. Önceki yıllarda açığa çıkartılan büyük anıtsal yapının ise bu dönemde bir saray olduğunu söyleyebiliyoruz” dedi. Engin, saray olarak kullanılan binanın o dönemdeki şehir krallarına ait olduğunu değerlendirdiklerini vurguladı.

Binanın, en az 3 katlı olduğunu anlatan Engin, şöyle konuştu: “Sarayın en önemli bölümü ise kralın ailesiyle yaşadığı ve harem olarak adlandırılan kısmı. Yapının şiddetli bir yangına maruz kaldığını söyleyebiliriz. Yangına ise bir saldırının neden olduğunu düşünüyoruz. Bir kısmını açığa çıkarttığımız sarayda 3 bin 900 yıllık kadın iskeleti bulduk. Kadınların yanarak öldüğünü düşünüyoruz.”
Bu yıl ele geçen buluntular arasında yer alan heykeltıraş sarayın önemine işaret ettiğini vurgulayan Engin, “Burada sivil konutlar, dar sokaklar, hüre mekanlı evlere rastladık. Ölüler ise evlerin içerisine gömülmüş. Çalışmalarımızda ayrıca 3 bin 900 yıllık tanrıça heykel başı, şematik heykelcik, öğütme taşları, pişmiş toprak kaplar, silindir mühür ve bronz aletler de bulundu” şeklinde konuştu.,Engin,  Oylum Höyük’ün bölgenin en önemli ve büyük höyüklerinden olduğunu söyledi. Höyükteki çalışmalarla bölgenin tarihine ışık tuttuklarını ifade eden Engin, şöyle devam etti:
“Oylum Höyük, boyutu itibariyle Türkiye’nin en büyük höyüklerinden biri ama daha önemlisi özellikle Tunç Çağı’nda önemli bir krallık merkezi olmasından dolayı burada bulunuyoruz. Üç kazı sezonunda ele geçen çivi yazılı belgeler, Hitit Krallarına ait mühür baskıları ve mühürler buranın artık bir krallık merkezi olduğuna şüphe bırakmıyor. Çalışmalarımızla özellikle bu krallığın tespitine yönelik lokalizasyonu ile ilgili düşüncelerimiz var. Buranın antik Ullis (İllis) kent olduğunu düşünüyoruz. Özellikle milattan önce 3 binli yıllara ait belgelerde bu kentin önemli bir merkez olduğuyla ilgili önemli bulgular var.”

Açık hava müzesi çalışmaları
Engin, önceki yıllarda Oylum Höyük’ün dışındaki bir alanda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Bu alanda mozaikli bir bazilika kalıntısına rastlamaları üzerine çalışmaları birkaç yıl yürüttüklerini belirten Engin, ”Tabanı mozaiklerle kaplı bir bazilika açığa çıkarttık. Kilis Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile buranın bir açık hava müzesi haline getirilmesine yönelik ortak proje yürütüyoruz. Önümüzdeki günlerde müze çalışmaları ile kazı çalışmaları birlikte yürütülecek” diye konuştu